Valdymo apskaita: skirtumai nuo buhalterines apskaitos

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kiekvienam įmonės vadovui yra reikalinga sistema pagal kurią jis turi aptikti ar įmonė eina sėkmės linkme ar yra iškilusių problemų. Būtent valdymo apskaita  suteikia šią informaciją. Joje pateikta informacija labai dažnai priklauso nuo įmonės vadovo poreikių. Ji gali būti sudaryta atsižvelgiant į įvairius poreikius aptikti vidines ar išorines valdymo problemas. buhalterine apskaita, kurias atlieka buhalteriaisugeba aptikti šias problemas finansų srityje. Todėl panagrinėkime kokias funkcijas atlieka valdymo apskaita?

Pagrindinė valdymo apskaitos funkcija yra problemų radimas ir sprendimas. Jos uždavinys yra  sukurti objektyvią informaciją, padėti vadovams aptikti įvairias problemas, nustatyti jų priežastis, aptarti įvairius problemų sprendimus, alternatyvius projektus, tolimesnę įmonės veiklą, priėmus atitinkamus sprendimus.

Kita funkcija yra atkreipti vadovų dėmesį į įmonės būklę, situaciją. Ši funkcija atlieka kasdieninę informaciją suinteresuotiems žmonėms. Kokią svarbią informaciją ji pateikia priklauso tik nuo paties įmonės vadovo kompetencijos. Vieniems labiau rūpi rinkos struktūra, kainų ir pardavimų pokyčiai, vartotojai, o kitiems labiau rūpi kokybė, kaštai, perspektyvos. Paprastai ji įspėja apie vidines ir išorines valdymo situacijas.

Galiausiai valdymo apskaita privalo nurodyti įmonės kokybę (vartotojo pretencijų skaičius, vartotojų apklausų skaičius, laiku aptarnautų užsakymų procentas), paslaugas, kaštus (produkto kaštų santykis su konkurentų analogais, produkto gyvavimo laiko kaštai). Šie rodikliai yra susumuojami ir į juos atsižvelgiant yra aptinkamos problemos, sudarinėjama tolimesnė veikla.

Todėl svarbiausia yra sukurti objektyvios informacijos bazę, kuri visada padėtų aptikti ir įvardinti problemas, nustatyti jų priežastis ir sukurti situacijos vieną ar kelis sprendimus, taip rasti optimalų sprendimo būdą. Nuo šitos apskaitos priklauso visi tolimesni įmonės valdymo sprendimai, esančių veiklos tęsimo ar investavimo alternatyvų įvertinimas ir teisingo sprendimo pasirinkimas. Tai gali būti įprasti sprendimai tokie kaip darbuotojų skatinimas, užmokesčio kėlimas, ar tokie kaip visos įmonės specializacijos keitimas, plėtimasis ar tiesiog jos uždarymas. Kartu yra ir daug kitų įvairių funkcijų, kurias atlieka valdymo apskaita. Šios funkcijos apima visą įmonės veiklą, įvairias aspektais, netgi tokius kaip įmonės etika. Įmonė visada privalo būti sąžininga, objektyvi, profesionali ir laikytis konfidencialumo reikalavimų.Parašykite komentarą