Vertimų biurai šiandien

Dar visai neseniai dauguma vertimų biurų skelbėsi, kad verčia į daugelį užsienio kalbų, nors iš tiesų galėjo pasiūlyti tik keletą jų, bet net ir tokias vertimo paslaugas teikdavo ne visi biurai. Tuomet dažniausiai vertimų biuruose sėdėdavo vos keli vertėjai, mokantys vieną ar porą populiariausių kalbų, o prireikus retesnės kalbos vertimo, tekdavo pasiraitoti rankoves, beieškant tos kalbos vertėjo vienkartiniam darbui.

Netrukus padėtis pasikeitė. Išaugus klientų poreikiams pasaulinėje rinkoje, padidėjus vertimų biurų konkurencijai ir siekiant įvairiais būdais pritraukti ir išlaikyti klientus, vertimo įstaigos privalėjo keistis. Šiandien vertimų biurai, siekdami išsilaikyti konkurencingoje rinkoje, turi teikti ypač įvairaus pobūdžio, kokybiškas, specializuotas ir universalias vertimų paslaugas.

Šiandieninėje rinkoje gerą vardą ir puikias rekomendacijas turintys, rimti bei populiarūs vertimų biurai siūlo vertimų paslaugas į visas pasaulio kalbas įvairiausiomis kombinacijomis, kad ir kokios retos bei egzotiškos jos būtų. Tokias paslaugas siūlantys vertimų biurai nebūtinai bus įsirengę didelėse moderniose patalpose su daugybe, jose sėdinčių, darbuotojų. Laikai keičiasi. Vertimų biuras, galintis pasiūlyti tokias paslaugas, nebūtinai turės didžiules patalpas ir būrį darbuotojų. Dauguma jų bendradarbiauja su laisvai samdomais įvairių kalbų vertimo specialistais, įvaldžiusiais keletą vertimo programų ir gyvenančių įvairiuose pasaulio kampeliuose. Vertimo darbo procesas dažniausiai vyksta nuotoliniu būdu, tad ir sėdėti bendroje patalpoje būtinybės nebėra. Siekiant itin aukštos kokybės, vertimų biurai dažniausiai bendradarbiauja su gimtakalbiais vertėjais vien dėl teksto redagavimo, kad galutinis vertimas atitiktų visus gramatinius ir stiliaus reikalavimus bei sutaupytų laiko ir kaštų atskiroms redaktoriaus paslaugoms.

Mūsų dienų profesionalias vertimo paslaugas teikiantys biurai turi įvairios vertimo programinės įrangos, automatizuotų vertimo priemonių ir specializuotų vertimo įrankių bei teikia ne vien su vertimais susijusias paslaugas:

 • padeda organizuoti įvairias tarptautines konferencijas, kuriose teikiamos ne tik vertimo žodžiu paslaugas, bet ir nuomojama speciali tam skirta įranga;
 • bendradarbiauja su notarų biurais tvirtinant vertimus;
 • įvairiomis programomis maketuoja vertimo medžiagą, tinklalapius ir teikia daugybę kitokio pobūdžio paslaugų.

Savo žinias taip pat gilina ir vertėjai, specializuodamiesi konkrečiose srityse, mokydamiesi naudotis kuo įvairesnėmis ir naujesnėmis vertimo programomis bei automatizuotais vertimo įrankiais, taip siekdami sutaupyti laiko, užtikrinti savo darbo nepriekaištingą kokybę bei pateisinti įnoringiausių užsakovų lūkesčius.

Taigi, siekdami išlikti bei klestėti šiandieninėje ypač didelėje ir konkurencingoje vertimų rinkoje tiek vertimų biurai, tiek laisvai samdomi profesionalias vertimo paslaugas teikiantys kalbos specialistai stengiasi pateikti tik aukščiausio lygio ir kuo įvairesnio pobūdžio paslaugas.

 

 


Vertimų biurų paslaugų rūšys II

Kokias dar paslaugas be vertimo, redagavimo, maketavimo, tekstų perrašymo ir užsienio kalbų mokymo gali pasiūlyti skirtingi vertimų biurai? Atsineštą versti savo dokumentą vertimų biure galite dar ir patvirtinti biuro antspaudu bei vertėjo parašu ar notariškai. Beveik visuomet klientai nori, kad išverstas ir patvirtintas dokumentas galiotų ir  kitoje šalyje kaip išversta oficiali originalo kopija. Todėl atneštą dokumento originalą žmogus gali tiesiog palikti vertimų biure išversti, o atvykęs atsiimti – jau gauti jį patvirtintą notariškai be jokio papildomo vertimų biuro mokesčio už šią paslaugą (susimokėti reikia tik už patį notarinį tvirtinimą).

Kad svetimoje kalbinėje, kultūrinėje, teisinėje aplinkoje parengtą tekstą ar dokumentą tapačiai suprastų ir priimtų kitoje aplinkoje gyvenantieji, vien tik kokybiško vertimo dažniausiai nepakanka – tekstą reikia lokalizuoti, tai yra pritaikyti tai aplinkai, kurioje juo bus naudojamasi. Dažniausiai lokalizuojama yra įvairi su rinkodara susijusi medžiaga, interneto svetainių turinys, programinės įrangos kompiuterinė sąsaja, pramonių mašinų ir įrengimų programinė įranga, pagalbos failai, techninė dokumentacija, įvairios instrukcijos ir kitos panašios laikmenos.

Teksto ar dokumento lokalizavimą apima:

 • vertimas,
 • adaptavimas,
 • įvairios techninės užduotys (dydžiai, grafinių iliustracijų adaptavimas, testavimas ir t. t.).

Neretai tokiems vertimams naudojamos specialios lokalizavimo programos, kurios užtikrina, kad tik vertimui skirti segmentai būtų prieinami vertėjui ir taip būtų išvengta klaidų.

Vis labiau populiarėja dar viena vertimų biurų teikiama paslauga – garsinių ir vaizdinių įrašų transkribavimas.Transkribavimu vadinamas kalbos perrašymas iš garso/vaizdo įrašo į elektroninį tekstinį dokumentą ta pačia kalba, kuria kalbama įraše. Kitaip tariant, kalbos specialistai įdėmiai klausosi kliento pateikto garso/vaizdo įrašo ir atidžiai bei tiksliai perrašo jį į tekstinį dokumentą. Klientui pageidaujant, perrašytas tekstas gali būti išverstas į reikiamą užsienio kalbą ar kelias kalbas.

Trumpai aptarėme vertimų biuro teikiamų paslaugų spektrą. Jei turite klausimų, vertimų biuro administratoriai tiek telefonu, tiek el. paštu, tiek užsukus tiesiai į biurą visuomet suteiks reikiamos informacijos apie teikiamas paslaugas bei įkainius, atsižvelgiant į teksto pobūdį, paslaugos sudėtingumą ir kalbos dažnumą.


Vertimų biurų paslaugų rūšys I

Egzistuoja labai graži legenda Biblijoje apie tai, kaip atsirado kalbų įvairovė pasaulyje. Pašmaikštaudami galėtume nuo tada datuoti ir vertėjo profesijos atsiradimą. Knygoje teigiama, kad pirmieji žemės žmonės, sumanė pastatyti aukštą, iki pat dangaus bokštą ir tuo ne juokais užrūstino Dievą, todėl pastarasis sumaišė visų jų kalbas ir savo tikslo statytojai nepasiekė, nes nebesuprato vienas kito. Bet, nors bokštas ir nebuvo pastatytas, žmonėms reikėjo bendrauti ir suprasti vienas kitą. Taip, manoma, ir gimė vertėjo profesija. Bėgant metams, augant tautoms, praūžus karams ir atsivėrus vartams į pasaulį, vertimų poreikis dar labiau augo ir tapo vis aktualesnis.

Bene kiekvienas, prireikus išversti tekstą į kokią nors kalbą, ypač jei ji yra retesnė, pirmiausia pagalvoja apie profesionalias vertimų paslaugas teikiantį biurą. Minėtosios įstaigos gali išversti bet kokios apimties ir specifikos tekstą: įvairius laiškus, gyvenimo aprašymą, gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimą, sutartį, įgaliojimą, brandos atestatą ar diplomą, vizitinę kortelę, įrenginio ar prietaiso instrukciją, įvairių vaistų ar cheminių buitinių priemonių aprašą, reklaminį ar bet kokį kitą tekstą.

Vertimų biurai teikia ir vertimo žodžiu paslaugas. Vertimai žodžiu skirstomi į  sinchroninį, nuoseklųjį ir šnabždamąjį. Vertėjo žodžiu dažniausiai prireikia teisme, notaro kabinete ar kokioje kitoje įstaigoje (kartais netgi bažnyčioje santuokos tarp skirtingų tautybių žmonių metu). Šiais atvejais bus atliekamas nuoseklusis vertimas – išklausius sakinį ar kalbos fragmentą, bus atliekamas vertimas į reikiamą kalbą. Sinchroninis vertimas populiariausias įvairių tarptautinių konferencijų, kongresų ar panašių renginių metu, kai dalyviai yra atvykę iš skirtingų užsienio šalių. Atlikdamas minėtąjį vertimą, kalbos specialistas tuo pačiu metu per ausines girdi tekstą ir per mikrofoną jį verčia klausytojams. Nesvarbu, kokiu būdu atliekamas vertimas žodžiu, visais atvejais tai reikalauja labai didelio vertėjo susikaupimo, itin gerų lingvistinių žinių, puikios ir greitos orientacijos ir dar daug kitų įgūdžių bei žinių.

Neretai besikreipiantieji į vertimų biurus nustemba, kad juose gali gauti ir kitokių paslaugų: – O ko gi dar galima tikėtis vertimų biure? Dažniausiai projektų vadovai ar administratoriai informuoja, kokias dar paslaugas teikia jų atstovaujama įstaiga – tekstas gali būti ne tik išverstas į jums reikiamą kalbą, bet ir puikiai suredaguotas gimtakalbio kalbos specialisto. Pasitaiko, jog vertimo net neprireikia, o tik redaktoriaus paslaugų. Taip pat kai kurie vertimų biurai teikia ir maketavimo bei teksto apipavidalinimo paslaugas pagal užsakovo pageidavimus, o bene kiekviena minėtoji įstaiga siūlo spausdinimo, įrišimo ar patalpinimo į reikiamą laikmeną paslaugas. Be to, prireikus, vertimų biuro darbuotojai mielai leis pasinaudoti ir faksu.


GOOGLE ar BING vertėjas: kurį pasirinkti?

Vykdydami kokią nors veiklą arba turėdami savo verslą, jūs privalote suteikti paslaugas visiems klientams. Priešingu atveju pasiekti norimą tikslą versle bus be galo sunku. Norint pritraukti didesnį potencialių klientų skaičių, būtų naudinga savo interneto svetainėje, pristatymuose ar padalomojoje medžiagoje pateikti informaciją keliomis kalbomis. Jūsų informacija taps prieinama didesniam skaičiui vartotojų, kurie gali tapti jūsų nuolatiniais klientais. Protingiausias sprendimas būtų samdyti profesionalius vertėjus, tačiau tai gali būti labai brangu.

Todėl viena iš išeičių – „Google“ ir „Bing“ automatinių vertėjų paslaugos. Tai yra nemokamos internetinės vertimo programos. Tačiau prieš pasirenkant vieną iš jų, būtų geriausia susipažinti su abiejų privalumais ir trūkumais bei palyginti jų savybes ir veikimo būdą, kad galėtumėte įvertinti vertimo kokybę.

 • Abi vertimo programas sukūrė dvi didžiausios technologijų kompanijos – „Google“ ir „Microsoft“. Kaip jau minėta, abi jos yra nemokamos. Svetainių tikslas – padėti vartotojams išsiversti dokumentą ar kitą informaciją. Jos taip pat gali pasitarnauti ieškant informacijos internete ir nesuprantant žodžio ar frazės.

Tačiau kiekvienas turi suprasti, kad mašininis vertimas gali padėti išversti dokumento esmę, bet neatlieka to tobulai. Tokių vertimo įrankių veikimo principas – sudėlioti žodžius į sakinį, tačiau jie nėra pajėgūs suprasti tokių sakinių reikšmės.

 • Tiek „Google“, tiek „Bing“ vertėjo formatai yra beveik tokie patys. Jie turi du stačiakampius laukelius vieną šalia kito. Kairėje pusėje esantis langelis skirtas patalpinti informaciją, kurią norite išversti, o dešinėje pusėje esančiame laukelyje pateikiamas jūsų informacijos vertimas, kurį galite ne tik matyti, bet ir pasiklausyti.
 • Abu vertėjai verčia ne tik į/iš anglų kalbą, bet ir į daugelį Europos ir pasaulio kalbų. Pavyzdžiui, „Google“ vertėjas gali išversti tekstą į 63 skirtingas kalbas. Tuo metu „Bing“ – į 37.
 • Kitas svarbus dalykas yra tai, kad abi programos turi kalbos atpažinimo funkciją, kuri jums gali padėti išsiaiškinti, kokia kalba yra užrašytas jūsų tekstas.
 • Šių vertėjų tikslumas ir vertimo greitis yra praktiškai identiški. Tačiau, žinoma, vertimo kokybės atžvilgiu, jų negalima lyginti su gyvo vertėjo darbu, kadangi sudėtingų struktūrų sakiniuose pasitaiko nemažai klaidų. Jei jums nepatinka pateiktas vertimas, „Google“ siūlo alternatyvų variantą.

„The New York Times“ atliko trijų populiariausių interneto vertimo įrankių analizę, kad įsitikintų, kuris iš siūlomų vertimo įrankių yra tiksliausias. Buvo išaiškinta, kad „Google“ produktas pateikia tiksliausius vertimus ypač ispanų ir prancūzų kalbomis.

Žemiau pateikiamas Jane Austen knygos „Puikybė ir prietarai“ (angl. „Pride and Prejudice“) fragmento vertimas. „Google“ įrankiu“:

Originalus tekstas anglų kalba:

„I declare after all there is no enjoyment like reading! How much sooner one tires of any thing than of a book! – When I have a house of my own, I shall be miserable if I have not an excellent library.”

Vertimas į ispanų kalbą:

„Declaro después de todo no hay disfrute, como leer! ¿Cuánto más pronto uno se cansa de cualquier cosa que de un libro! – Cuando tengo una casa propia, voy a ser miserable si no tiene una biblioteca excelente”.

Vertimas į prancūzų kalbą:

„Je déclare qu’après tout il n’ya pas de plaisir comme la lecture! Comment beaucoup plus tôt on se lasse de toute chose que d’un livre! – Quand j’ai une maison à moi, je serai malheureuse si je n’ai pas une très belle bibliothèque „.

Tos pačios eilutės buvo išverstos ir „Bing“ vertėjo pagalba:

Vertimas į ispanų kalbą:

„Declaro que después de todo no es que disfrute como lectura! Cuánto neumáticos antes uno de cualquier cosa que de un libro! -Cuando tengo una casa propia, voy a ser miserable si no una biblioteca excelente.”

Vertimas į prancūzų kalbą:

„Je déclare qu’après tout il n’y a aucun plaisir comme lecture ! Combien pneus plus tôt un de quelque chose que d’un livre ! – Quand j’ai une maison de moi-même, je serai malheureux si je n’ai pas une excellente bibliothèque. »

Taigi, matote, kad abu internetiniai vertimo įrankiai ir jų sąsajos yra panašūs ir lengvai naudojami. Bet vis dėlto „Google“ pripažintas geresniu vertėju, t.y. juo verčiami tekstai yra panašesni į žmogaus atliekamus vertimus.

 

 


SVETAINĖS VERTIMAS, KAIP VIENAS IŠ BŪDŲ PLĖSTI VERSLĄ UŽSIENYJE

Šiandien bene kiekviena save gerbianti įmonės vadovas suvokia interneto privalumus ir galią bei viename ar keliuose tinklalapiuose reklamuoja savo produktus ar paslaugas. Visos žmonės nori tapti garsiomis plačiame pasaulyje, tad šiam tikslui pasiekti investuoja dalį savo biudžeto.

Neretai yra pamirštami tarptautinės interneto rinkos privalumai ir esmė. Dažniausiai yra sukuriama angliška interneto svetainės versija, o prie įmonės pavadinimo pridedamas žodis „tarptautinė“, bet juk trečdalis interneto vartotojų anglų kalbos nemoka, todėl tokia „tarptautinė“ įmonė gali prarasti nemažą dalį potencialių klientų, nes tikėtina, kad nekalbėdami angliškai, jie interneto platybėse naršys naudodami savo gimtąją šnektą.

Mūsų dienomis daugiakalbė interneto svetainė tampa tarptautinio verslo būtinybe, tad, prieš įsiliejant į šią rinką, svarbu žinoti ir rimtai apmąstyti keletą dalykų: SEO marketingą, įmonės įvaizdį bei orientuotą į klientus požiūrį.

SEO marketingas. Daugiakalbės interneto svetainės atveria kelius į naujas rinkas. Daugelyje ne angliškai kalbančiose šalyse paieškos gimtąja kalba vaidina daug didesnį vaidmenį nei anglų kalbos pagrindu sukurti „Google“, „Yahoo“ ar „MSN“. Taigi, optimizuojant svetainę, bus pasiekiamos geresnės pozicijos, daugiau lankytojų (potencialių klientų) pasidomės siūlomomis prekėmis ar paslaugomis bei bus padidintas pardavimų skaičius.

Įmonės įvaizdis. Buvo atlikta nemažai tyrimų ir apklausų, kurių metu buvo klausiama respondentų, ką jie mano apie daugiakalbes ir vienakalbes ar dvikalbes įmonių interneto svetaines. Dauguma jų tvirtino, kad daugiakalbiai tinklalapiai atrodo rimtesni ir patikimesni nei likusieji, tad mieliau prekę ar paslaugą pirktų ir daugiakalbę interneto svetainę turinčios tarptautinės įmonės.

Orientuotas į klientus požiūris. Svetainės lankytojams sudaroma galimybė greitai ir efektyviai naršyti jų gimtąją kalba. Tai suteikia daugiakalbį tinklalapį turinčiai įmonei pranašumą prieš konkurentus.

Taigi, interneto svetainės vertimas išties gali padėti pritraukti užsienio klientus pirkti siūlomą prekę ar paslaugą.

Jei nusprendėte išversti savo įmonės interneto svetainę, svarbu ne tik joje esančio teksto teisingas ir tikslus transformavimas į kitą (-as) kalbą (-as), taip pat aktualu atsižvelgti ir į kitus dalykus tokius, kaip tinklalapio lokalizacija, jei siekiate sėkmingai darbuotis tikslinių šalių rinkose.

Lokalizavimas apibrėžiamas kaip produkto pritaikymas taip, kad jis būtų naudingas ir aktualus tikslinei rinkai, lokalei. Atliekant lokalizuotą interneto svetainės vertimą, svarbu atsižvelgti į tikslinės auditorijos kultūrą, kalbą ir jos stilių, kad vertimas atrodytų kaip originalus tekstas ir nekeltų abejonių.

Naudoti automatizuotus vertimo įrankius šiam tikslui nepatartina, nes, atliekant teksto transformavimo į kitą kalbą darbus, ypač svarbu išmanyti šalies kultūrą, terminologiją, kalbos stilių bei žinoti tikslinę auditoriją. Viso to automatizuoto vertimo programos pasiūlyti negali. Profesionalias vertimo darbų paslaugas teikiantis vertimų biuras ar kalbos specialistas ne tik atliks teisingą ir taiklų vertimą, bet ir išanalizuos interneto svetainę bei pasiūlys kultūrinio tinkamumo ir pritaikymo konsultacijas.

Taigi, profesionalus įmonės interneto svetainės lokalizavimas, vertimas ir pritaikymas daugiakalbei terpei gali tapti puikia perspektyva jūsų besiplečiančiam verslui, todėl nerizikuokite savo įmonės reputacija ir įvaizdžiu ir šiuos darbus patikėkite profesionalams.