Vertimų biurų paslaugų rūšys I

5.00 avg. rating (98% score) - 1 vote

Egzistuoja labai graži legenda Biblijoje apie tai, kaip atsirado kalbų įvairovė pasaulyje. Pašmaikštaudami galėtume nuo tada datuoti ir vertėjo profesijos atsiradimą. Knygoje teigiama, kad pirmieji žemės žmonės, sumanė pastatyti aukštą, iki pat dangaus bokštą ir tuo ne juokais užrūstino Dievą, todėl pastarasis sumaišė visų jų kalbas ir savo tikslo statytojai nepasiekė, nes nebesuprato vienas kito. Bet, nors bokštas ir nebuvo pastatytas, žmonėms reikėjo bendrauti ir suprasti vienas kitą. Taip, manoma, ir gimė vertėjo profesija. Bėgant metams, augant tautoms, praūžus karams ir atsivėrus vartams į pasaulį, vertimų poreikis dar labiau augo ir tapo vis aktualesnis.

Bene kiekvienas, prireikus išversti tekstą į kokią nors kalbą, ypač jei ji yra retesnė, pirmiausia pagalvoja apie profesionalias vertimų paslaugas teikiantį biurą. Minėtosios įstaigos gali išversti bet kokios apimties ir specifikos tekstą: įvairius laiškus, gyvenimo aprašymą, gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimą, sutartį, įgaliojimą, brandos atestatą ar diplomą, vizitinę kortelę, įrenginio ar prietaiso instrukciją, įvairių vaistų ar cheminių buitinių priemonių aprašą, reklaminį ar bet kokį kitą tekstą.

Vertimų biurai teikia ir vertimo žodžiu paslaugas. Vertimai žodžiu skirstomi į  sinchroninį, nuoseklųjį ir šnabždamąjį. Vertėjo žodžiu dažniausiai prireikia teisme, notaro kabinete ar kokioje kitoje įstaigoje (kartais netgi bažnyčioje santuokos tarp skirtingų tautybių žmonių metu). Šiais atvejais bus atliekamas nuoseklusis vertimas – išklausius sakinį ar kalbos fragmentą, bus atliekamas vertimas į reikiamą kalbą. Sinchroninis vertimas populiariausias įvairių tarptautinių konferencijų, kongresų ar panašių renginių metu, kai dalyviai yra atvykę iš skirtingų užsienio šalių. Atlikdamas minėtąjį vertimą, kalbos specialistas tuo pačiu metu per ausines girdi tekstą ir per mikrofoną jį verčia klausytojams. Nesvarbu, kokiu būdu atliekamas vertimas žodžiu, visais atvejais tai reikalauja labai didelio vertėjo susikaupimo, itin gerų lingvistinių žinių, puikios ir greitos orientacijos ir dar daug kitų įgūdžių bei žinių.

Neretai besikreipiantieji į vertimų biurus nustemba, kad juose gali gauti ir kitokių paslaugų: – O ko gi dar galima tikėtis vertimų biure? Dažniausiai projektų vadovai ar administratoriai informuoja, kokias dar paslaugas teikia jų atstovaujama įstaiga – tekstas gali būti ne tik išverstas į jums reikiamą kalbą, bet ir puikiai suredaguotas gimtakalbio kalbos specialisto. Pasitaiko, jog vertimo net neprireikia, o tik redaktoriaus paslaugų. Taip pat kai kurie vertimų biurai teikia ir maketavimo bei teksto apipavidalinimo paslaugas pagal užsakovo pageidavimus, o bene kiekviena minėtoji įstaiga siūlo spausdinimo, įrišimo ar patalpinimo į reikiamą laikmeną paslaugas. Be to, prireikus, vertimų biuro darbuotojai mielai leis pasinaudoti ir faksu.Parašykite komentarą